Exim Bank

the GROUP

Borsec

Samsung

Carrefour

Deichmann

Dedeman

Metro

Auchan

 

Cotnari

ComputerLand

Sony

Arctic

Dacia

Rompetrol

Penny

Selgros

POLITICĂ: Dragnea nu așteaptă sentința definitivă de luni / El își va anunța duminică seară candidatura la prezidențiale / JUSTIȚIE: Mazăre a făcut contestație în anulare la condamnarea de 9 ani de închisoare /

Breaking News:
 

DOCUMENT. Proiect de OUG: Salariile bugetarilor, înghețate în 2019

Un proiect de Ordonanță de urgență (OUG) ce urmează să fie aprobat vineri în ședința de Guvern prevede înghețarea în 2019 a sporurile, indemnizațiilor și primelor de care beneficiază bugetarii “cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018”.

Potrivit proiectului transmis redacției de Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, măsurile sunt justificate de necesitatea înscrierii în deficitul bugetar convenit

Guvernul se angajase să majoreze la 1 ianuarie pensiile mici.

“Neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice”, se arată în motivarea actului normativ. 

În situaţia neadoptării acestor măsuri în regim de urgenţă deficitul bugetar în anul 2019 va depăşi pragul de 3% din produsul intern brut, se mai precizează în document.

În luna octombrie, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, spunea că este o variantă de lucru înghețarea salariilor din 2019, fiind trimis la Bruxelles un document în acest sens.

Iată, pe scurt, ce prevede proiectul de OUG:

 • valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei până la 1 septembrie 2019, când se majorează cu 15% și va fi de 1.265 lei.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se menține la 640 lei și se va majora cu 10% începând cu 1 septembrie 2019, la  704 lei.
 • Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
 • Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
 • pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă).
 • instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare și nici premii şi indemnizaţii de hrană și de vacanță.
 • pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2018.
 • cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.
 • se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice; prin excepţie, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2019, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
 • În anul 2019, instituţiilor şi autorităţilor publice li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.
 • Se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional, cu modificările ulterioare.
 • Termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv. 
 • Termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv.
 • Termenul prevăzut la art. 7 din OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv.

Download (PDF, 218KB)

58 Shares