Exim Bank

Borsec

Dedeman

 

Cotnari

ComputerLand

Arctic

Dacia

JUSTIȚIE: CCR a decis că Parlamentul stabilește data alegerilor / HG adoptată de Cabinetul Orban privind organizarea scrutinului în 6 decembrie este nulă / BEC: Nicușor Dan a câștigat alegerile cu 42,76% – rezultate parțiale (96,95%) / Gabriela Firea a obținut numai 37,98% dintre voturi / Pe locul 3 se află Traian Băsescu: 10,98% / 

Breaking News:
 

ANAF modifică declaraţii, formulare şi proceduri privind TVA şi unele raportări

ANAF a lansat în dezbatere publică mai multe proiecte de ordin care modifică unele declaraţii, formulare şi proceduri privind TVA sau raportări anuale ale unor organziaţii.

Proiectul de modificare a şi completare a Ordinului preşedintelui ANAF nr.631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Documentul asigură suportul formularistic pentru aplicarea unor prevederi legale modificate în Codul Fiscal, respectiv extinderea formularului de declaraţie (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultori care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)”, utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art.317 din Codul fiscal, precum şi aprobarea unui model de decizie prin care organul fiscal să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare, în temeiul art.317 alin.(11) din Codul fiscal.

În cazul în care plătitorul de impozite utilizează luna ca perioadă fiscală, întrucât a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, dacă în cursul anului următor nu mai efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, revine la trimestrul calendaristic.

În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal declaraţia de menţiuni prevăzută la art. 322 alin.(6) din Codul fiscal, respectiv formularul “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare este necesar pentru aplicarea unor prevederi din Codul fiscal şi a normelor metodologie de aplicare.

A apărut necesitatea înlocuirii sintagmei ”achiziţie intracomunitară taxabilă în România” cu sintagma ”achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România”.

De asemenea, prin dispoziţiile Codului fiscal a fost reglementată posibilitatea ca persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, să poată reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, dacă nu mai efectuează astfel de achiziţii.

În acest sens, persoana impozabilă depune “Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Proiectului de ordin privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central reglemetează reglementează modul de regularizare al sumelor stabilite de organul fiscal central se cu obligaţiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor aferente anterior reconsiderării; procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă, de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent; procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente; procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reîncadrării formei unei activităţi, din activitate independentă în activitate dependentă, de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală; modelul formularelor necesare.

5 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv