Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

Alegeri parlamentare: Primele urne de vot s-au deschis vineri seara în străinătate / Peste 740.000 de români din diaspora sunt așteptați două zile la scrutin / În țară sunt peste 18 milioane de alegători / Se votează numai duminică, între orele 7.00 – 21.00 / CORONAVIRUS: Starea de alertă va fi prelungită până la mijlocul lui ianuarie 2021 / Arafat: „E clar că măsurile vor continua” /

Breaking News:
 

ANAF: Pot fi depuse cererile pentru accesarea eşalonării la plată simplificată

Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot depune online, începând din 19 noiembrie, cererile pentru accesarea eşalonării la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

În Monitorul Oficial al României nr. 1104 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Iată precizările ANAF:

Modelul cererii de eşalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi poate fi descărcat de la http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Astfel, contribuabilii  pot accesa eşalonarea la plată simplificată.

Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanţii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; să nu se înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Condiţii: să nu fie în procedura falimentului; să nu fie în dizolvare; să fie depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe perioada eşalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eşalonării la plată – în situaţia în care se doreşte includerea în eşalonare a obligaţiilor care constituie condiţie de plată, precum şi două cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor.

Totodată, cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult cinci zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eşalonare şi nici nu este necesară constituirea de garanţii.

0 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv