Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

ANM: Ger în toată ţara / Temperaturile coboară până la -20 de grade Celsius / ANRE: Consumatorii casnici pot încheia până la 30 iunie contracte pe piaţa concurenţială – proiect de ordin /

Breaking News:
 
O nouă ipocrizie marca PSD: reducerea evaziunii fiscale

DOCUMENT. Orlando vrea închisoare de la 1 la 6 ani pentru neachitarea la timp a contribuțiilor: Evităm abuzul

La doi ani și 9 luni de șefie a Ministerului Finanțelor în era PSD (dintre care un  an în Guvernul Ponta și restul în Guvernul Dăncilă, aflat pe ducă) Eugen Orlando Teodorovici se face că lucrează la reducerea evaziunii fiscale. (Vezi document în articol)

Printr-un proiect de lege în procedură de urgență depus la Senat, Orlando vrea închisoare de la 1 la 6 ani pentru cei care nu achită în 30 de zile de la termenul scadent contribuțiile la stat – din salarii, pensii, asigurări sociale de sănătate, drepturi de autor și alte venituri.  

Proiectul prevede modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 
 
UPDATE: Teodorovici susține, într-o postare pe Facebook, că  proiectul său vizează un tratament corect din partea angajatorului față de angajat și evitarea abuzurilor:
 
„Propunerea mea vizează un tratament corect şi onest din partea angajatorului faţă de angajat, evitarea oricărei forme de abuz şi nicidecum formule de tipul celor suţinute de către contestatarii acestei măsuri. Propunerea aduce un plus de predictibilitate prin detalierea obligațiilor de reținere sau nereţinere, de încasare sau neîncasare a unor impozite şi contribuţii, ca fapte ce intră în sfera evaziunii fiscale. Măsurile propuse, nu doar că vizează protejarea bugetului de stat, dar şi a persoanelor angajate cărora li s-au reţinut impozite şi contribuţii cu diferite destinaţii, ce nu sunt în responsabilitatea lor, dar de plata cărora depinde obţinerea ulterioară a unor drepturi; pentru că sunt drepturi ale oamenilor, cum ar fi cel la pensiei sau la asistenţă medicală, care depind de buna credinţă, seriozitatea şi responsabilitatea angajatorului”.
 
De la 2 la 7 ani închisoare pentru stabilirea incorectă a taxelor și distrugerea actelor contabile
 
Astfel, proiectul de lege prevede:  
 
„Art. 6 – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. 
 
„Art. 8 — (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de Ia 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 
 
Art. 9 – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani Ia 7 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: 
 
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 
c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; 
 
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; 
 
e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; 
 
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; 
 
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală sau ale Codului de procedură penală.
 
(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin.(l) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. 
 
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate“. 
 
Lista dărilor
 
Iată lista completă a impozitelor în cauză:
 
– „Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română;
 
– Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;
 
– Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor;
 
– Impozitul pe veniturile din arendă. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi. Impozit pe veniturile sub formă de dividende. Impozitul pe veniturile din pensii;
 
– Contribuția de asigurări sociale. Contribuția de asigurări sociale de sănătate;
 
– Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
 
– Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Contribuția la Fondul pentru mediu;
 
– Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc.;
 
– Impozitul pe veniturile din alte surse. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică si o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal;
 
– Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică si o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal;
 
– Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II”.
 
 
Reduceri de pedeapsă pentru achitarea integrală a prejudiciului
 
Limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate dacă se achită integral prejudiciul, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la citirea actului de sesizare. 
 
Dacă prejudiciul cauzat prin infracțiune și recuperat în același mod este până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amenda, se mai arată în proiectul de lege. 
 
„2) Faptele nu se pedepsesc dacă prejudiciul cauzat prin infracțiune este de până la 10.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la citirea actului de sesizare, suspectul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul”, se mai arată în proiect.
 
 
378 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv