Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

EXTERNE: Suedia și Finlanda solicită aderarea la NATO / SĂNĂTATE: Românii se pot vaccina cu doza 4 anti-COVID / Este disponibil vaccinul Pfizer / 

Breaking News:

Ordonanța trenuleț, adoptată. Guvernul a modificat proiectul lui Câciu

Guvernul Ciucă a adoptat, în ședința de vineri, ordonanța trenuleț (OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative), precum și proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022.

Proiectul ordonanței trenuleț, inițiat de ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost postat pe site-ul Ministerului Finanțelor, joi, dar a fost restras și republicat cu modificări operate pe ultima sută de metri de către Guvern. 

În primul rând, s-a renunțat la înghețarea salariilor profesorilor, iar în al doilea rând, la micșorarea plafonului de încadrare a microîntreprinderilor.

Ciucă: Guvernul nu va scădea la 500.000 de euro plafonul de încadrare a microîntreprinderilor; respectăm Codul fiscal

În plus, proiectul Legii plafoanelor a fost adoptat viniri, și nu duminică, așa cum anunțase Câciu.

Ordonanța- trenuleț și proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor „includ măsuri  pentru evitarea dezechilibrelor bugetare și pentru limitarea cheltuielilor, în contextul în care România se află în procedură de deficit excesiv din anul 2020, din cauza deficitului bugetar peste limita de 3%.
Guvernul României respectă angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană de a avea în 2022, un deficit de 6,2% din PIB pe metodologia ESA, ceea ce este echivalentul unui deficit de 5,84% din PIB pe metodologia cash”, precizează un comunicat al Guvernului.
 
În primul rând, pensiile speciale ale primarilor se amână cu un an.
 
Apoi, salariile bugetarilor rămân înghețate și pentru anul 2022, cu excepția profesorilor, brancardierilor și infirmierelor.
 
Astfel începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.
 
„Ca impact, avem în jur de 900 milioane de lei pe Educație și 687 milioane de lei pe Sănătate. Este o creștere medie de 7%, dar e recuperarea din diferență, ceea ce rămăsese restant de recuperat pentru a ajunge în grila anului 2022″, a precizat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, la finalul ședinței Executivului.
 
Iată și precizările Guvernului:
 
Măsuri privind salarizarea:
 
 În 2022, se menține cuantumul brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală, inclusiv personalul care ocupă funcții de demnitate publică și funcții asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.
 
– Vor fi majorate, ca excepție, salariile din sănătate, asistență socială și cele ale cadrelor didactice. Pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” ” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cel din luna decembrie 2021. De asemenea, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cele din luna decembrie 2021.
 
– În 2022, toate sporurile din sistemul bugetar rămân în cuantumul acordat pentru luna decembrie 2021, iar orele suplimentare vor fi compensate cu zile libere.
 
– Indemnizația de hrană rămâne la nivelul lunii decembrie 2021
 
– Nu se vor acorda premii, decât pentru sportivii, elevii și profesorii îndrumători cu rezultate la olimpiade.
 
– Acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023;
 
Măsuri fiscale
 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor–Regimului fiscal aplicat microîntreprinderilor rămâne cel aflat acum în vigoare, fără a se aduce modificări prin actele normative aprobate astăzi.
Impozit pe venit – Contribuții sociale obligatorii
 
Se majorează de la 150 de lei la 300 de lei plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii al cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Majorarea este necesară întrucât ultima actualizare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).
 
Eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
 
„În contextul în care 80% dintre români câştigă sub 4.000 de lei, cred că ceilalţi ar putea să îşi plătească contribuţia la sănătate pentru a beneficia, binenţeles şi de servicii de sănătate, la nivelul la care se plăteşte”, a spus ministrul Cîciu.
 
– Eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu  măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.
 
Taxa pe valoarea adăugată
 
– Începând cu 1 ianuarie 2022, se aplică o cotă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, atât pentru populație, cât și pentru școli și spitale și alte instituții publice, pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor. Măsura are aplicare 5 luni, între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Măsura vine în sprijinul populației și al instituțiilor publice pentru a limita impactul creșterii facturilor la energia termică.
 
– Se va aplica o cotă redusă de TVA de 5%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro.
 
Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale din TVA
 
– Se instituie crearea unui sistem informatic numit e-Transport, prin intermediul căruia, contribuabilii să declare anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta, iar sistemul va genera o cheie de control (un număr unic) ce va fi preluată pe documentele de transport. Astfel, în momentul verificărilor efectuate de organele abilitate pe căile de transport vor putea verifica declararea transportului în e-Transport. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.
 
Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – Reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală. Se incriminează fapta constând în reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termen de 60 de zile de la data scadentă a impozitelor și/sau a contribuțiilor cu reținere la sursă. Măsura se va aplica începând cu 1 martie 2022.
 
Alte măsuri
 
– În 2022, punctul de amendă rămâne la aceeași valoare ca în 2021.
 
– Unitățile administrativ-teritoriale care au în derulare investiții locale pot păstra fondurile necheltuite până la sfârșitul anului bugetar.
94 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv