Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

ACTUALITATE: Rata de infectare cu COVID-19 a scăzut sub 3% în bucurești, pentru a treia zi consecutiv / Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă decide dacă ridică restricțiile /  

Breaking News:
 

Rezoluții. Prima întrunire a noului Consiliu Consultativ al Ministerului Educației

Joi a avut loc la Ministerul Educației prima reuniune a Consiliului Consultativ al MEN, în noua componență apobată la 9 iulie.

UPDATE: Iată rezoluțiile adoptate, potrivit MEN:

“S-a pus un accent deosebit pe necesitatea de a avea o misiune și o viziune bine conturate, de a atinge punctele-cheie în care trebuie reformat sistemul și de a analiza cu atenție părțile critice din structura organizațională a sistemului de educație actual. 

Totodată, au fost stabilite temele fundamentale care trebuie luate în considerare în elaborarea noului cadru legislativ, anume participarea la procesul educațional, problema echității în ceea ce privește accesul la educație și, nu în ultimul rând, problema calității actului educațional. În acest context, a fost subliniată necesitatea de a avea ca punct de plecare profilul dorit al absolventului, de a stabili, pe baza cercetărilor existente, un diagnostic acceptat, care să permită conturarea unei viziuni privind punctele cheie în care trebuie reformat sistemul pentru o funcționare eficientă și pentru atingerea performanței. 

Au fost discutate astfel domeniile-cheie în care se impune intervenția, cum ar fi curriculumul, evaluarea, formarea cadrelor didactice și cariera didactică, managementul, finanțarea, structura organizațională etc., dar și  probleme concrete, subsumate acestora ca, de exemplu, stabilirea nivelurilor și ciclurilor de învățământ, a filierelor și profilurilor relevante, organizarea unor parcursuri educaționale flexibile, modul în care se asigură tranziția de la un ciclu/nivel la altul. 

Modul în care înțelegem învățarea, cum echilibrăm disparitățile din sistem (suprapopulare/subpopulare a claselor), cum rezolvăm problema echivalărilor pentru copiii românilor care se întorc din străinătate, cum se face finanțarea sistemului – iată câteva provocări complexe, și extrem de diverse, la care trebuie să răspundă propunerile pentru noul cadru legislativ. 

De asemenea, s-a vorbit despre nevoia de a reduce discrepanțele dintre urban și rural și cum poate fi realizat acest lucru, despre modalitățile prin care este posibilă reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, despre faptul că este nevoie să se investească atât în baza materială, cât și în formarea continuă a cadrelor didactice. Provocările demografice care au schimbat deja radical tabloul sistemului de educație românesc, rata de părăsire timpurie a școlii, calitatea pregătirii personalului didactic care poate fi îmbunătățită, educația timpurie și necesitatea de a face mai multe în acest sens, elevi care nu reușesc să atingă nivelul minim de cunoștințe, conținuturi care ar trebui să fie centrate pe caracter și pe valori – toate acestea au fost teme prezentate și dezbătute pe parcursul celor două zile. Una din concluziile la care s-a ajuns este că trebuie în mod imperios adresate problemele legate de învățarea timpurie, de învățământul primar și gimnazial, astfel încât să obținem baze solide pentru învățământul terțiar.

Nu în ultimul rând, au fost supuse dezbaterii subiecte care transcend zona educației și merg spre analize mai profunde cum sunt cele legate de sistemul de valori, de necesitatea ca școala, alături de părinți și societate în ansamblul ei, să modeleze caractere plămădite pe principii și valori solide. Totodată, a fost adus în discuție rolul cadrului didactic, al dascălului, în societatea contemporană. S-a pus accent pe ideea că este nevoie de o transformare radicală, una prin care corpul de cadre didactice să fie cel care aduce schimbarea și să fie perceput de societate ca atare. Devine mai evident decât oricând:  educația nu reprezintă un cost, ci o investiție. 

Dezbaterile s-au purtat și asupra problemei identitare, identitate națională vs. identitate europeană, asupra importanței de a păstra vii valorile și tradițiile care ne definesc ca națiune, în contextul în care globalizarea, internaționalizarea sunt fenomene de netăgăduit.

Au fost subliniate „tensiunile” dintre subiecte aparent dihotomice, dar care pot fi în fapt transpuse în practică în mod unitar: preuniversitar/universitar, rural/urban, tradiție/modernitate, național/european/internațional, centralizare/descentralizare, centrare pe elev/centrare pe profesor, investiție în resursa umană/investiție în infrastructură. Aici, a fost subliniat faptul că toate acestea trebuie ținute și avute în vedere într-un echilibru. 

Astfel, după cum se poate vedea, în cele două zile de lucru, Consiliul Consultativ a analizat statusul actual al sistemului educațional românesc, a stabilit temele fundamentale de la care este necesar să pornească schimbările propuse pentru noul cadru legislativ (centrare pe elev, calitatea actului de învățământ, conținuturi bazate pe valori etc.), urmând ca, până la următoarea reuniune, să fie aduse propuneri concrete de soluționare a problemelor identificate. Pentru o lege nouă, sustenabilă, flexibilă, în acord cu valorile europene, dar și cu cele legate de păstrarea și cultivarea celor naționale”.

Reuniunea “marchează inițierea unui amplu proces de revizuire a politicilor și a legislației în domeniul educației și formării profesionale pentru următorii 30 de ani”, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ministrul Valentin Popa le-a transmis membrilor prezenți la întrunire că rolul lor este „de a contribui, prin experiența profesională acumulată, la cristalizarea unei viziuni pe termen lung și la stabilirea unor direcții majore de acțiune privind sistemul de educație din România, care să fie, ulterior, supuse dezbaterii publice și asumate de forurile decizionale.”

Popa a mandatat specialiștii internaționali, naționali și reprezentanții partenerilor de dialog social “să propună o remodelare a sistemului, prin adaptarea bazei legale de organizare și desfășurare a procesului educațional la cerințele actuale ale beneficiarilor și ale societății, în general, precum și prin alinierea la tendințele globale în domeniul învățării, educației și dezvoltării”.

În cadrul lucrărilor Consiliului Consultativ vor fi identificate punctele-cheie ce trebuie reformate în vederea asigurării condițiilor optime pentru învățarea eficientă, dezvoltarea competențelor și creșterea performanței elevilor și studenților din România.

Vor fi analizate aspectele critice din structura organizațională a sistemului educațional și vor fi luate în considerare modelele de bune practici din alte țări, precum și modalitățile de asigurare a transferabilității, astfel încât să avem o lege a educației naționale coerentă, flexibilă și care să permită creșterea calității în învățământ.

Componența actualizată, la data de 9 iulie 2018, a Consiliului Consultativ al MEN este următoarea:

1.    Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române

2.    Profesor Sir Jim McDonald, Președinte al Conferinței Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie Avansată

3.    Dr. François Weil, Consilier de Stat, Consiliul de Stat și al Jurisdicției Administrative, Franța, fost Rector al Academiei din Paris

4.    Eric Maurincomme, Președinte al Grupului INSA, anume Institutul Național de Științe Aplicate din Franța, Director al INSA Lyon

5.    Profesor dr. Jukka Mönkkönen, Președinte al UNIFI, organizație co-operațională a universităților din Finlanda, Rector al Universității Finlandei de Est

6.    Olli-Pekka Heinonen, Director General, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație

7.    Jamil Salmi, Coordonator pentru Învățământul Terțiar Global, Banca Mondială

8.    Academician Ovidiu Alexandru BĂJENARU, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Departamentului de Neuroștiințe Clinice din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București – Facultatea de Medicină

9.    Profesor universitar dr. Mușata-Dacia BOCOȘ-BINȚINȚAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

10. Profesor universitar dr. Ștefan BUCHIU, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

11. Profesor Botond BURUS-SIKLODI, Președinte al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România

12. Profesor George CAZACU, Președintele Alianței Colegiilor Centenare

13. Profesor dr. Florin COLCEAG, Președinte onorific al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educația Excelenței

14. Academician Wilhelm DANCĂ, Membru corespondent al Academiei Române, Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic, București

15. Ligia DECA, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

16. Profesor universitar dr. Vasile DÎNCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

17. Profesor dr. Radu GOLOGAN, Președintele Societății Române de Matematică

18. Carmen LICĂ, Director executiv, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

19. Cătălin NAE, Director General, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale

20. Profesor Liliana PREOTEASA, Consilier al ministrului Educației Naționale

21. Academician Eugen SIMION, Președintele Secției de Filologie și Literatură – Academia Română

22. Profesor universitar dr. Cristian SOCOL, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Academia de Studii Economice, Membru în Consiliul de Programare Economică, Comisia Națională de Prognoză

23. Dr. Madlen ȘERBAN, Expert în domeniul educației și formării profesionale, Director European Training Foundation în perioada 2009 – 2017

24. Academician Răzvan THEODORESCU, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual – Academia Română

25. Doi membri ai Consiliului Național al Rectorilor (nominalizați de Biroul CNR, prin rotație, în funcție de aria de competență)

Pe lista invitaților permanenți ai Consiliului Consultativ se regăsesc:

1.    Radu ANTOHI, Președinte, Uniunea Naționala a Studenților din România (UNSR)

2.    Ioana BĂLTĂREȚU, Președinte, Consiliul Național al Elevilor (CNE)

3.    Iulian CRISTACHE, Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP)

4.    Marius DEACONU, Președinte, Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

5.    Alin GRIGORE, Președinte, Uniunea Studenților din România (USR)

6.    Anton  HADĂR, Președinte, Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (FNS-AM)

7.    Simion HĂNCESCU, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI)

8.    Marius Ovidiu NISTOR, Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE-SH)

0 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv