Tarife

Zonele de tarifare pot fi vizualizate la adresa www.cmpb.ro, secțiunea PARCAJE, subsecțiunea ZONE DE TARIFARE.