Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

JUSTIȚIE: CCR stabilește data dezbaterii sesizării premierului privind moţiunea de cenzură /JUSTIȚIE: Generalul de contrainformații Gherghe (DGIA), condamnat de formă: 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru delapidarea fondurilor Armatei /

Breaking News:

Proiectul de ordin privind concursul managerilor de spital, în dezbatere publică

Ministerul Sănătății (MS) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager de spital.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și prof.dr. Dan Enescu, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii “Grigore Alexandrescu”
Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și prof.dr. Dan Enescu, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii “Grigore Alexandrescu”

“Noua procedură de concurs va consta în susținerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din cinci domenii prioritare ale managementului spitalicesc și adaptată la problemele spitalului unde se candidează. În prezent, concursul de selecție presupune o probă teoretică constând în rezolvarea unor teste-grile din legislația specifică activității spitalului public și din management sanitar, prezentarea unui proiect de management în fața unei comisii formate din membri ai consiliului de administrație al spitalului și un eventual interviu de selecție. Noua reglementare aduce o abordare diferită, cu scopul de a atrage în funcția de manageri de spitale specialiști cu abilități dovedite în domeniul managementului”, se arată în comunicatul MS.

Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maxim 20 de minute și va fi urmată de un interval de maxim 60 de minute de răspuns la întrebări.

Pentru a facilita exercitarea dreptului la contestații, susținerea publică a proiectului de management se înregistrează audio-video.

Modele de grilă generală

Totodată, ordinul de ministru conține și modele de grilă generală de evaluare a proiectului de management și de fișă de evaluare a abilităților manageriale.

“Partea teoretică de legislație și management sanitar va fi evaluată prin întrebările care pot fi adresate de către comisia de concurs candidaților din bibliografia publicată odată cu anunțul de concurs. În urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului”, precizează comunicatul.

Transparență: Proiectele vor fi publicate pe site-ul spitalului cu 5 zile înainte

MS susține că, pentru asigurarea transparenței privind modul de desfășurare a concursului, proiectele de management ale candidaților se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul, cu cel puțin 5 zile înainte de data susținerii publice.

Mass-media, precum și orice persoană pot participa la susținerea publică, cu condiția de a-și anunța intenția prin email la adresa menționată în anunțul de concurs și cu privire la care a obținut confirmarea de participare.

Orice persoană poate adresa întrebări 

“Mai mult, orice persoană poate adresa întrebări candidaților cu condiția ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunțul de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data probei. În cazul în care din partea persoanelor interesate sunt primite mai mult de 3 întrebări, comisia de concurs alege prin tragere la sorți 3 întrebări dintre cele care au legătură cu proiectul de management și nu vizează opiniile politice, activitatea sindicală, religia, etnia, sexul, starea materială sau originea socială ale candidaților. Prin aceste măsuri de transparență se urmărește implicarea comunității locale în alegerea persoanei care va asigura conducerea spitalului”, se arată în comunicat.

De asemenea, în vederea profesionalizării evaluării candidaților care participă la concurs, din cadrul comisiei de concurs vor face parte, pe lângă președintele consiliului de administrație, și două persoane având expertiză teoretică sau practică în domeniul managementului sanitar (fie experiență de minim 3 ani ca manager de spital, fie calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică și management sanitar).

Observator

Reprezentantul ales al asociațiilor de pacienți din cadrul consiliului de etică al spitalului unde se organizează concursul va avea calitatea de observator fără drept de vot și notare în comisia de concurs, însă va putea adresa întrebări candidaților.

“Comisia de soluționare a contestațiilor nu mai este numită de Ministerul Sănătății, ci, pentru a se asigura o organizare unitară a concursului, tot de către consiliul de administrație al spitalului, cel care numește și comisia de concurs. Această comisie va fi constituită pe aceleași criterii de componență ca și comisia de concurs, cu precizarea că din componența comisiei de soluționare a contestațiilor va face parte un alt membru al consiliului de administrație decât președintele consiliului de administrație al spitalului (care face parte din comisia de concurs)”, mai arată MS.

0 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv