Exim Bank

Borsec

Dedeman

 

Cotnari

ComputerLand

Arctic

Dacia

POLITICĂ: Miercuri se încheie sesiunea parlamentară extraordinară / Legea privind carantinarea și izolarea este blocată la Senat / Comisia juridică reia marți dezbaterile / CORONAVIRUS: Grecia impune test Covid-19 înainte de la intrarea în țară / Este obligatoriu și formularul completat online /     

 

Breaking News:
 

Guvernul a modificat și completat unele acte normative în domeniul Educației

Guvernul a aprobat în ședința de joi Ordonanța privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației.

Iată precizările Ministerului Educației:

Actul normativ vine să modifice și să completeze mai multe aspecte importante din Legea educației naționale nr.1/2011, în vederea creșterii calității în învățământ.

Printre cele mai importante modificări se numără și introducerea unui nou alineat cu privire la finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar (copiii sub 3 ani care se află în creșe și grădinițe), care urmează să fie asigurată începând din anul școlar 2019-2020 de către stat, și nu de autoritățile locale așa cum este în prezent.

Astfel, finanţarea se va face în baza şi în limitele costului standard per antepreşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Asigurarea finanțării de bază pentru antepreșcolari atrage după sine aprobarea unui plan de școlarizare de către MEN, în prezent locurile la creșe fiind stabilite de autoritățile locale.

În plus, copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară vor beneficia și de activități educative desfășurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Activitățile educative vor fi susținute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori. Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.

O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control de a fi degrevat total de norma didactică. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin, se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.

Ordonanța cuprinde o serie de modificări și completări ale legislației în domeniul educației, iar printre cele mai importante modificări aduse în învățământul superior, regăsim:

1. Precizarea etapelor obligatorii care trebuie parcurse în procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării. Totodată, prin norma juridică introdusă, se reglementează faptul că în activitatea de evaluare a școlilor doctorale, agenția de asigurare a calității, din țară sau străinătate, cooptează și experți internaționali, iar sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS).  

2. Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, prin introducerea posibilității de promovare pe post, prin examen, conform practicilor internaționale, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice. 

3. Armonizarea cadrului legislativ în vederea operaționalizării masteratului didactic. În premieră pentru sistemul universitar, planul cadru al masteratului didactic devine unic pe țară și se aprobă prin ordin al ministrului.

Toate modificările și completările care vizează sistemul de învățământ superior au fost adoptate în urma unui dialog permanent cu Consiliul Național al Rectorilor (CNR) și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

16 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv