Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

POLITICĂ: USR PLUS nu îl mai vrea pe Cîțu premier și cere PNL să desemneze altă persoană /  Ședința coaliției la guvernare are loc luni /

Breaking News:

Germania s-a împărțit în zone de risc COVID. Restricții la intrarea în țară

Autoritățile din Germania au introdus o diferențiere a zonelor de risc pe teritoriul său, cu o serie de obligații specifice, în contextul pandemiei de COVID-19, în special pentru persoanele care sosesc din zone de risc, inclusiv din România, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Iată precizările:

Autoritățile germane au introdus o diferențiere a zonelor de risc, astfel:

 • zone speciale de risc, cu prezența unor noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2 (categoria 1);
 • zone speciale de risc, cu incidență ridicată (categoria 2);
 • zone de risc (categoria 3 – România este inclusă în această categorie).

Mai multe informații actualizate privind zonele de risc pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Atenție! Autoritățile germane vor introduce, în perioada următoare, o obligație generală prin care companiile aeriene nu vor mai permite îmbarcarea pasagerilor către Germania în lipsa dovezii unei testări prealabile pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Până la reglementarea situației, este recomandată contactarea companiilor aeriene pentru a verifica aplicabilitatea și eventualele condiții specifice ale acestei obligații.

 • Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele speciale de risc (categoriile 1 și 2). Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

Categoriile de persoane menționate anterior, care sunt exceptate de la măsura interzicerii intrării în Germania, au următoarele obligații:

– să prezinte un test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore anterior sosirii. Sunt acceptate atât testele biologic-moleculare, cât și cele antigen efectuate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch și pot fi prezentate în limba germană, engleză sau franceză, tipărite (pe suport hârtie) sau în format electronic. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html)

– să se înregistreze online pe pagina de internet www.einreiseanmeldung.de 

– să efectueze o perioadă de carantină de zece zile (care poate fi suspendată după obținerea unui rezultat negativ al unui nou test efectuat începând cu a cincea zi de la sosire) sau, după caz, de 14 zile (în cazul sosirii dintr-o zonă specială de risc de categoria 1, situație în care măsura carantinei va fi efectuată integral, fără posibilitatea de suspendare anticipată!).

Transportul internațional regulat de pasageri dinspre „zonele speciale de risc” (categoriile 1 și 2) către Republica Federală Germania este suspendat pentru categoriile de persoane care nu se încadrează în excepțiile menționate anterior. În mod excepțional, transportatorilor le este permisă exclusiv îmbarcarea persoanelor care se încadrează în excepțiile de mai sus și care respectă condițiile impuse de autoritățile germane. Atenție! Majoritatea curselor au fost anulate de către companii.

Tranzitarea teritoriului german, în situația în care se intră dinspre „zone speciale de risc” (categoriile 1 și 2), este supusă acelorași restricții deosebite și excepții. În astfel de situații, tranzitul este permis exclusiv persoanelor care se încadrează într-una din excepțiile mai sus menționate, cu obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul german dovada unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore, precum și de a efectua înregistrarea prealabilă online a călătoriei.

 • Toate persoanele care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din celelalte „zone de risc” (categoria 3inclusiv România), oricând în ultimele 10 zile înainte de sosire, trebuie să prezinte un test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, redactat în limba germană sau engleză, efectuat cu maximum 48 de ore anterior intrării pe teritoriul german sau să poată face dovada unei testări la cel mult 48 de ore după sosire.

Persoanele în cauză sunt obligate să se deplaseze direct, cu minimizarea contactelor, și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 10 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea acestei obligații de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

Măsura carantinei poate fi suspendată mai devreme de termenul uzual de 10 zile numai dacă este efectuat un nou test începând cu a 5-a zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117.

Dacă persoanele care au sosit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 10 zile de la momentul intrării în Germania, devine obligatorie autoizolarea, chiar dacă rezultatul testului este negativ, și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Principalele excepții de la măsura efectuării carantinei privesc persoanele care: se află în tranzit; nu rămân mai mult de 24 de ore pe teritoriul german; efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I sau soți cu reședințe diferite) de până la 72 de ore; asigură transportul profesional de persoane și de mărfuri ș.a. O serie de alte excepții mai sunt aplicate, cu diferențe de la un land la altul, în situații temeinic justificate, spre exemplu în cazul unor categorii profesionale a căror prezență și activitate concretă pe teritoriul german sunt considerate absolut necesare menținerii funcționalității unor sisteme sau infrastructuri sociale critice: relații diplomatice și consulare, securitate și ordine publică, îngrijire medicală etc., cu respectarea măsurilor de protecție și igienă și, în unele cazuri, cu justificarea scrisă a urgenței de către angajator. Aceste exceptări nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acordul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens.

 • Călătorii din toate zonele de risc trebuie să informeze Autoritatea locală de Sănătate responsabilă. În acest scop, se înregistrează online toate datele personale solicitate, după care este primit un document de confirmare în format pdf. Acesta trebuie să fie disponibil și să poată fi prezentat (la cerere) în momentul intrării în Germania. Întreaga procedură se efectuează pe pagina de internet:

www.einreiseanmeldung.de

Persoanele care nu pot efectua înregistrarea digitală menționată anterior vor completa un formular a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată la:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf

Autoritatea locală de Sănătate responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, aici:

https://tools.rki.de/PLZTool/

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-menționate – cu excepția celor aplicabile persoanelor care sosesc din „zonele speciale” de risc. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

 • În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Toate regulile de conduită, restricțiile și măsurile adoptate la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următoarea pagină de internet:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.

 • Intrarea în Germania din state terțe (non-UE şi non-SEE) desemnate drept „zone de risc“ rămâne în continuare limitată, respectiv dacă există un motiv temeinic în acest sens – spre exemplu pentru persoanele care dețin un drept de ședere în Germania, lucrează în domeniul sănătății, îngrijesc persoane în vârstă, transportă mărfuri sau călătoresc în scopul reunificării familiei ș.a.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea oricărei deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt considerate esențiale. Mai multe informații pot fi consultate la  următoarea pagină de internet:

http://www.mae.ro/node/53410

 • Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesarea de servicii medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul german, este recomandată obținerea (anterior sosirii în Republica Federală Germania!) a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Acest card se obține prin cerere adresată casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află persoana asigurată. Mai multe detalii pot fi consultate la următoarea pagină de internet:

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 • Unele autorități publice au reluat parţial activitatea cu publicul, cu asigurarea măsurilor de distanţare, în timp ce altele admit, de la caz la caz, numai vizitele solicitanților unor servicii care nu comportă amânare.

Guvernul federal și cele de land au adoptat o serie de măsuri care au intrat în vigoare la data de 11 ianuarie 2021 și care restricționează suplimentar contactele sociale și libertatea de mișcare a persoanelor. Acestea vin în continuarea și completarea anteriorului regim de carantină generală strictă:

 • prelungirea perioadei de aplicare a actualelor restricții în scopul reducerii la minimul absolut a contactelor sociale cu persoane din afara gospodăriei;
 • limitarea întâlnirilor private la cel mult o singură altă persoană care nu locuiește în gospodărie;
 • închiderea tuturor cantinelor la nivelul companiilor unde acest lucru este posibil; livrarea rămâne permisă, dar este interzis consumul la fața locului;
 • implementarea de către angajatorii a unor soluții extinse de home office;
 • limitarea „razei de mișcare“ la cel mult 15 km de la domiciliu în districtele unde se înregistrează o incidență a infectărilor la 7 zile de peste 200 la 100.000 de locuitori – cu excepția cazului în care există un motiv temeinic și justificabil;
 • protejarea suplimentară a grupurilor vulnerabile, mai ales din casele de îngrijire a persoanelor vârstnice și din facilitățile pentru persoane cu dizabilități prin efectuarea sistematică a testelor rapide pentru SARS-CoV-2, cel puțin până când imunizarea acestora va fi obținută prin efectuarea ambelor doze de vaccin pentru COVID-19;
 • asigurarea urmăririi prioritare a cazurilor de infectare cu noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2, precum și controlarea respectării condițiilor de carantină. În situația sosirii în Germania din zone în care apar astfel de mutații, Poliția Federală va monitoriza respectarea condițiilor de intrare;
 • școlile și grădinițele rămân închise și vor funcționa în regim online;
 • acordarea a 10 zile suplimentare de concediu pentru îngrijirea copiilor (20 de zile în cazul familiilor monoparentale);
 • continuarea programelor guvernamentale de sprijin economic extraordinar pentru compensarea pierderilor financiare pentru companiile, întreprinderile, lucrătorii independenți, asociațiile și instituțiile afectate de închiderile temporare;
 • introducerea unei strategii de dublă testare pentru persoanele care sosesc în Germania din zone de risc.

În continuare, rămân în vigoare principalele măsuri adoptate în etapele anterioare de carantină (lockdown):

 • comerțul cu amănuntul nu mai este permis, cu excepția produselor alimentare și a bunurilor necesare; magazinele care comercializează astfel de produse pot rămâne deschise cu condiția respectării măsurilor de igienă, a controlării accesului și evitării cozilor;
 • serviciile din domeniul îngrijirii personale: coafură, cosmetică, masaj, tatuaje și altele similare vor fi închise. Tratamentele necesare din punct de vedere medical, de exemplu fizioterapie, terapie ocupațională și logoterapie, podologie etc. sunt încă posibile;
 • restaurantele, pub-urile și barurile rămân închise, fiind permisă numai livrarea sau ridicarea de comenzi pentru consum la domiciliu; este interzisă consumarea alimentelor pe loc. De asemenea, se interzice consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
 • instituțiile și facilitățile destinate activităților recreative și de divertisment rămân închise: teatre, opere, săli de concert și instituții similare; târguri comerciale, cinematografe, parcuri de distracții și furnizori de activități de petrecere a timpului liber (interior și exterior), cazinouri, magazine de pariuri și facilități similare;; sporturi de agrement în toate facilitățile publice și private, inclusiv studiouri de fitness, piscine și băi termale ș.a.;
 • ceremoniile religioase din biserici, sinagogi și moschei, precum și întâlnirile altor comunități religioase sunt posibile numai în anumite condiții care sunt stabilite de Ministerul federal de interne împreună cu comunitățile religioase;
 • cetățenilor li se solicită renunțarea la călătorii și vizite private care nu sunt absolut necesare, atât pentru călătoriile externe, cât și cele interne, chiar și pentru deplasările de o zi în interiorul Germaniei. Cazarea mai este posibilă, exclusiv în cazuri întemeiate și în mod evident non-turistice;
 • guvernul federal și landurile vor intensifica controalele pentru a asigura respectarea măsurilor adoptate, inclusiv prin controale inopinate și mai ales în zonele de frontieră.
 • Este obligatorie purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun şi în magazine, precum și respectarea regulilor de igienă și păstrarea distanței sociale (1,5m) în spațiul public; masca trebuie purtată inclusiv în zonele publice în care nu este posibilă păstrarea distanței minime recomandate. Nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă de minimum 50 EUR.
 • Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land pot fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
Condiţii privind traficul auto
 • Circulaţia auto

În Republica Federală Germania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună, dar pe autostrăzi există zone în care se efectuează lucrări de modernizare, astfel încât circulaţia este restrânsă la puţine benzi, la orele de vârf creându-se ambuteiaje.

 • Zonele de protecţie de mediu în Germania

În scopul reducerii poluării aerului cu particule fine şi bioxid de azot, în numeroase oraşe din Germania, au fost delimitate zone de protecţie de mediu sau zone ecologice, unde pot circula numai autovehiculele cu plachetă (“Feinstaubplakette”) corespunzătoare grupei de substanţe poluante căreia îi aparţine autovehiculul sau care au aprobare specială.

Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine pedeapsa cu amendă.

Centrele de eliberare a plachetelor sunt oficiile de înmatriculare a autovehiculelor sau alte instituţii autorizate să acorde plachetele precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament.

Oraşele în care au fost delimitate zone ecologice sunt: Aachen, Asperg, Augsburg, Balingen, Berlin, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen, Castrop-Rauxel, Darmstadt,  Dinslaken, Ditzingen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Eschweiler, Essen, Frankfurt/Main, Freiberg am Neckar, Freiburg (Breisgau), Gelsenkirchen, Gerlingen, Halle/Saale, Hardhof, Gladbeck, Hagen, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Herten, Ilsfeld, Ingersheim, Karlsruhe, Köln, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Krefeld, Langenfeld, Leipzig, Leonberg/ Hemmingen, Limburg an der Lahn (31.01.2018), Ludwigsburg, Ludwigsburg Landkreis, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Markgrönningen, Möglingen, Mönchengladbach, Mühlacker, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Offenbach, Osnabrück, Overath, Pfinztal, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen, Regensburg (15.01.2018), Remscheid, Reutlingen, Schönbühlhof, Schramberg, Schwäbisch-Gmünd, Schwieberdingen, Siegen, Stuttgart, Tamm,Tübingen, Ulm, Urbach, Wendlingen, Wiesbaden şi Wuppertal.

 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie. Organele de poliţie au dreptul de a confisca aceste dispozitive.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.

 • Parcarea

Parcarea este permisă în general numai în locuri rezervate, de obicei contra cost (există aparate de taxare).

 • Limite de viteză:
 • în general 130 km/h, cu excepția zonelor fără restricții de viteză, precum și a celor în care limita de viteză este explicit indicată;
 • În afara localităţilor variază între 70-100 km/h;
 • Oraş: 30-50 km/h.
 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Federală Germania. 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, contactaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Pentru sprijin adresaţi-vă partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Numere de urgenţă:

 • 112 – pompieri, salvare, descarcerare
 • 110 – poliţie

Datele de contact şi numerele de urgenţă ale misiunilor diplomatice şi consulare române în Germania, unde pot suna cetăţenii români aflaţi în situaţii deosebite sunt:

 • Ambasada României la Berlin (jurisdicţie teritorială pentru landurile Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Hamburg şi Bremen).

Adresă: Dorotheenstrasse 62 – 66, 10117 Berlin

Telefon secretariat: + 49 30 21239 202

Fax secretariat: +49 30 21239 399

Fax Consulat: + 49-30-21239 554

E-Mail: berlin.cons@mae.ro

Website: http://berlin.mae.ro

Telefon de urgenţe: +49 160 157 9938

 • Consulatul General al României la Bonn (jurisdicţie teritorială pentru landurile Nordrhein-Westfallen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland).

Adresa: Legionsweg 14, 53117 Bonn

Telefon secretariat: +49 228 6838111

Fax secretariat: +49 228 680578

Fax Consulat: +49 228 680247

E-mail: bonn@mae.ro

Website: http://bonn.mae.ro

Telefon urgenţe: +49 173 5757 585

 • Consulatul General al României la München (jurisdicţie teritorială pentru landul Bayern)

Adresa: Richard-Strauss-Str. 149, 81679 München

E-mail: munchen@mae.ro

​Fax: 0049-89-553348

Website: http://munchen.mae.ro

Telefon urgenţe: +49 160 208 7789

 • Consulatul General al României la Stuttgart (jurisdicţie teritorială pentru landul Baden-Württemberg)

Adresa: Hauptstatter Strase 70, 70178, Stuttgart

E-mail: stuttgart@mae.ro

Telefon situații de urgenţă: +49 171 681 3450

În situaţia în care nu vă mai aflaţi în posesia unui document de călătorie, puteţi solicita sprijinul Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Berlin sau a Consulatelor Generale ale României din München Stuttgart şi Bonn, care vă pot elibera un titlu de călătorie în baza căruia vă puteţi întoarce în România.

În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie, mai întâi, să declaraţi furtul la poliţia locală, iar ulterior vă puteţi adresa reprezentanţelor consulare române pentru obţinerea titlului de călătorie.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Detalii suplimentare privind regimul vamal aplicat de autorităţile germane pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Administraţiei Federale a Vămilor (www.zoll.de).

Regimul medicamentelor

Sunt excluse, atât la intrare cât şi la ieşire, drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

ALTE INFORMAȚII UTILE:

 • Informații utile pentru lucrătorii sezonieri în domeniul agricol din Germania pot fi accesate aici: https://berlin.mae.ro/local-news/1369
 • În contextul demersurilor întreprinse de autoritățile germane în vederea gestionării și prevenirii infecției cu SARS-CoV-2, Ministerul Afacerilor Externe recomandă lucrătorilor, cetățeni români, care se află la acest moment în R.F Germania ca, în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă, să aibă în vedere următoarele demersuri: 
Lucrători cu contracte de muncă în derulare: Lucrători cu contracte de muncă finalizate:
Angajații care au un contract de muncă în derulare sunt sfătuiți să își contacteze angajatorul pentru a se informa cu privire la deciziile luate de acesta în contextul măsurilor anunțate de autorități.

Măsurile legislative germane pentru dreptul muncii prevăd:

 • obligația angajatorului de a plăti salariile tuturor angajaților care sunt apți de muncă și sunt pregătiți pentru muncă. Problemele operaționale (exemplu: lipsă comenzi, lipsă materie primă) sunt suportate de angajator;
 • indemnizația pentru un program de muncă diminuat (Kurzarbeitergeld). Agenția pentru Plasarea Forței de Muncă (Agentur für Arbeit) acordă un sprijin financiar firmelor pentru plata salariilor angajaților cărora le-a fost redus programul de muncă în contextul scăderii activității.  Această indemnizație reprezintă 60% din salariul net (67% pentru angajații care au cel puțin un copil). Firmele angajatoare trebuie să depună cererile pentru această indemnizație la  Agentur für Arbeit;
 • în cazul în care angajatul, ca urmare a unor măsuri implementate de autorități, nu își mai poate desfășura activitatea (exemplu: măsura de carantină, interdicția de a lucra) are dreptul de a fi remunerat în continuare de către angajator. Această perioadă în care angajatul va primi în continuare salariul depinde de particularitățile fiecărui caz (maximum 6 săptămâni);
 • persoanele care se află în izolare – ca urmare a măsurilor luate de autoritățile sanitare – fiind suspectate de a fi infectate cu o boală contagioasă – suferind o pierdere a veniturilor – primesc sume compensatorii conform legii privind protecția împotriva infecțiilor;
 • încurajarea angajatorilor de a solicita angajaților să lucreze la domiciliu.
Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat au următoarele posibilități:

 • încasarea drepturilor salariale și contactarea Agenției Federale pentru Plasarea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit) pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă și/sau pentru depunerea documentelor necesare în vederea obținerii ajutorului de șomaj (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege);
 • persoanele care nu și-au recuperat în totalitate drepturile legate de raporturile de muncă, trebuie să se adreseze instanțelor pentru dreptul muncii (Arbeitsgericht), înainte de a părăsi teritoriul Germaniei;
 • persoanele cărora angajatorii nu le-au respectat drepturile, prin neîncheierea contractelor de muncă trebuie să depună plângere la  autoritatea germană care se ocupă cu combaterea muncii fără forme legale – Finanzkontrolle Schwarzabeit Hauptzollamt înainte de a părăsi teritoriul Germaniei;
 • în această perioadă în Germania sunt căutați lucrători (sezonieri) pentru domeniul agricol. Ministerul Federal al Agriculturii a lansat platforma www.daslandhilft.de prin intermediul căreia lucrătorii sunt puși în legătură directă potențialii angajator – firme din domeniul agricol. 

Pentru informații detaliate referitoare la principalele prevederi ale legislației germane din domeniul muncii care trebuie cunoscute de lucrătorii români în contextul pandemiei COVID-19 vă rugăm să accesați pagina de internet a Ambasadei României în R.F. Germania: 

https://berlin.mae.ro/node/345

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze, conform jurisdicţiei teritoriale, misiunii diplomatice a României la Berlin sau oficiilor consulare din Bonn şi München şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Germania?

1. Accesul pe piaţa muncii:

Începând cu anul 2014, nu mai există nicio restricție pentru accesul pe piața muncii germane. Aceasta înseamnă că nu mai este nevoie de permis de muncă UE sau autorizație de muncă UE pentru a lucra în Germania. De asemenea, este posibilă și detașarea în Germania fără restricţii pentru activități în toate sectoarele.

Lucrătorilor români din Germania trebuie să li se asigure aceleaşi condiţii de muncă ca şi lucrătorilor germani care desfăşoară activităţi similare.

2. Recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale:

Se recomandă persoanelor care au pregătire profesională cu o durată de peste 2 ani sau alte calificări să verifice dacă acestea pot fi recunoscute în Germania la instituția care are competență în acest domeniu. În cazul în care pregătirea profesională sau calificarea vor fi recunoscute în Germania, există oportunităţi mai mari de angajare.

La nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bună transparenţă în procesul de recunoaştere a diplomelor şi calificărilor:

 • Cadrul European al Calificărilor – obiectivul său este de a crea legături între diferitele sisteme naţionale de calificare şi să asigure un transfer omogen şi o recunoaştere a diplomelor;
 • Centrele de informare cu privire la recunoaşterea academică naţională (The National Academic Recognition Information Centres – NARICs) – furnizează sprijin în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi a calificărilor;
 • Sistemul European de Transfer al Creditelor (The European Credit Transfer System – ECTS) – facilitează recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenţi Erasmus;
 • Europass – este un instrument prin care se asigură transparenţa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile şi calificările sunt mai uşor de înţeles şi recunoscut în diferite părţi ale Europei.

Accesând www.anerkennung-in-deutschland.de veţi obţine informaţii referitoare la procedurile de recunoaştere a diplomelor, a calificărilor profesionale precum şi oficiul competent căruia trebuie să vă adresaţi pentru efectuarea procedurilor necesare.

3. Soluţionarea litigiilor de muncă:

Angajatorul poate stabili împreună cu angajatul, în cadrul contractului individual de muncă, o perioadă de timp în care acesta va munci de probă. Angajatul va primi salariu pe durata perioadei de probă. Tot în cadrul contractului individual de muncă este stabilită perioada de preaviz în ceea ce priveşte încheierea raporturilor de muncă, atât la iniţiativa angajatului, cât şi la cea a angajatorului. În acest caz, trebuie avute în vedere şi prevederile contractelor colective de muncă la nivel de ramură de activitate. Orice preaviz de încetare a relaţiilor contractuale dintre angajat şi angajator, indiferent de partea iniţiatoare, va fi redactat în scris şi transmis celeilalte părţi, pentru a produce efecte. În cazul în care partea care solicită încheierea relaţiilor contractuale nu va realiza acest lucru în scris, preavizul nu produce efecte. De obicei, perioada de preaviz pentru angajaţi este de 2 săptămâni, calculate înainte de data de 15 sau 30 (31) a lunii următoare. Perioada de preaviz pentru angajator este strâns legată de durata perioadei în care au existat raporturi de muncă între angajat şi angajator. Relaţiile de muncă în baza unui contract de muncă cu durată determinată încetează automat atunci când expiră perioada convenită. În acest caz, angajatorul nu este obligat să notifice rezilierea. La încetarea relaţiilor de muncă angajatul are dreptul să primească o referinţă din partea angajatorului. Raportul de muncă între angajat şi angajator încetează în momentul în care angajatul ajunge la vârsta de pensionare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Sistemul Naţional de Sănătate:

Fiecare land din Germania are administraţia proprie de sănătate şi fiecare district are propriul sediu responsabil de serviciile de sănătate. În principiu, orice persoană asigurată are dreptul să apeleze la facilităţile oferite de serviciul de sănătate din Germania. Costurile, în cea mai mare parte a cazurilor, sunt suportate de sistemul de asigurări de sănătate. Primul punct de contact este medicul de familie.

Acesta va efectua examinările generale, precum şi tratamentul necesar. Atunci când este nevoie, medicul de familie vă poate îndruma la un specialist. Puteţi merge, în unele cazuri, în care nu este nevoie de trimitere, direct la medici specialişti.

Trebuie să vă programaţi din timp consultaţia. Dacă aveţi nevoie de tratament medical, atât dvs. cât şi persoanele aflate în îngrijirea dvs., va trebui să deţineţi un card de asigurare de la o societate de asigurări medicale de fiecare dată când vizitaţi un medic. Astfel, tratamentul medical este de obicei gratuit la medicii care au un contract cu fondul de asigurare.

Medicii privaţi trebuie plătiţi, iar un procent relativ mic din cost este rambursat prin fondul de asigurări de sănătate la prezentarea facturii. Serviciul medical de urgenţă este disponibil 24 de ore, iar pentru apelarea serviciului de ambulanţă, formati nr. 112. În Germania, în momentul în care sunteţi angajat cu contract de muncă, în majoritatea cazurilor, deveniţi în mod automat asigurat în una dintre casele de asigurări de sănătate de stat.

Ca urmare a declarării dumneavoastră în sistemul de asigurări sociale şi asigurări de sănătate de către angajator şi efectuării plăţilor lunare, veţi primi un card de asigurare de sănătate pe care trebuie să îl prezentaţi de fiecare dată când accesaţi astfel de servicii. Pentru persoanele care nu sunt angajate cu un contract de muncă în Germania, dar doresc să devină asiguraţi în cadrul unei case de asigurări de sănătate de stat – trebuie să facă dovada faptului că au fost asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate din România (prin formularul european S1 – fostul E104). Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de asigurări medicale din România vor putea să îşi încheie în Germania o asigurare medicală privată (costul acesteia este mult mai ridicat decât cea de stat).

5. Alte informaţii utile pentru solicitanţii de locuri de muncă:

 • Agenţia Federală a Muncii – www.arbeitsagentur.de
 • Confederaţia Sindicatelor Germane (Deutscher Gewerkschafts Bund – DGB) – www.dgb.de
 • Ambasada României în R.F. Germania – Ioana MANOLE – ataşat pe probleme de muncă şi sociale – Dorotheenstr. 62-66, 10117 Berlin, Telefon: 0049 (0) 3021239108 Fax: 0049 (0) 3021239399, E-mail: berlin.social@mae.ro

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de muncă, puteţi accesa http://berlin.mae.ro – Secţiunea R.F. Germania – Accesul pe piaţa muncii.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Federală Germania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Republica Federală Germania a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile germane şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Republica Federală Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore, de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). În cazul unor incidente grave, se recomandă contactarea poliţiei locale, precum şi a celui mai apropiat oficiu consular român:

 • Secţia Consulară a Ambasadei României din Berlin – Telefon de urgenţă: +49 1601579938
 • Consulatul General al României din München – Telefon de urgență+49 1602087789
 • Consulatul General al României din Bonn – Telefon de urgență+49 1735757585
 • Consulatul General al României din Stuttgart – Telefon de urgență+49 1716813450

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, trebuie apelat numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Atunci când călătoriţi în Germania este necesar să vă asiguraţi că:

 • Aveţi la dumneavoastră cardul european de asigurări de sănătate;
 • Dacă urmaţi un tratament medicamentos, aveţi cantităţile necesare de medicamente pentru uzul personal sau reţeta prescrisă de medicul din România;
 • Aveţi un loc de cazare;
 • Deţineţi suficiente resurse pentru acoperirea costurilor perioadei de şedere;
 • Deţineţi documente corespunzătoare pentru animalele de companie care vă însoţesc;
 • Suplimentar, este recomandat să încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere produse pe teritoriul Germaniei;
 • Nu plecaţi la drum fără acte de identitate şi cartea de identitate a maşinii;
 • Respectaţi regulile de circulaţie şi limitele de viteză legale, inclusiv prevederile referitoare la obligativitatea purtării centurii de siguranţă;
 • Nu lăsaţi nesupravegheate bagajele dumneavoastră şi aveţi grijă de bani, documente şi obiecte valoroase;
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă;
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei;
Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă vor da acces la îngrijirile medicale necesare.

În baza unei asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). Aceasta poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Alte informații de interes public

München, capitala landului Bavaria, este un oraș care găzduiește anual numeroase târguri și manifestări expoziționale, precum și cel mai mare festival de bere din lume, Oktoberfest, cu peste 6 milioane de vizitatori anual. În această perioadă, turiștii trebuie să ia în calcul timpul prelungit de deplasare pe drumurile publice, aglomerația și întârzierile mijloacelor de transport, precum și controalele de securitate. De asemenea, precizăm că posibilitățile de cazare sunt limitate în această perioadă, iar prețurile camerelor de hotel sunt considerabil mai mari. Autoritățile recomandă atenție sporită cu obiectele personale și evitarea cumpărăturilor de la persoane străine. Pentru cetățenii români care călătoresc cu copii, este recomandată vizitarea festivalului în zilele destinate familiilor, fiind mai puțin aglomerat și prețurile mai accesibile. Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul organizatorilor: www.oktoberfestportal.de.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinare.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

0 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv